přezdívka registrace

Popis devítiboje

Pathfinderský devítiboj je:
Devět disciplín, které prověří všestrannost, týmovou souhru, kreativitu, fyzickou zdatnost, vědomosti a schopnost poradit si v neobvyklých situacích.

Devět disciplín, ve kterých se na unijním camporee utká 18 oddílů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska.

Devět disciplín, kterými jsou:
 1. Osmý div světa
 2. Rolf Zálesák
 3. Jih proti severu
 4. Můj svět
 5. Mt Everest
 6. Vilém Tell
 7. Kniha knih
 8. Poznej a chraň
 9. Rafťáci … prověří vaši schopnost pohybovat se nejen na zemi a ve vzduchu
Jak to bude celé vypadat:
Každá skupina se během camporee zúčastní všech devíti disciplín. Tři z nich budou se společným startem, to znamená, že je bude plnit všech 18 skupin najednou. Jsou jimi Osmý div světa, Rolf Zálesák a Kniha knih. Ostatních šest disciplín bude probíhat tak, že budou najednou soutěžit dvě nebo tři skupiny.
Hodnotit se bude pořadí všech skupin v každé disciplíně, vítěz obdrží 18 bodů, poslední skupina 1 bod. Absolutním vítězem se stane, hodnotnou cenu získá a titulem nejvšestrannějšího oddílu se bude honosit ta skupina, která získá v konečném součtu nejvíce bodů.
Je jasné, že skupiny vzhledem k různému věku i míře koedukace (holky / kluci) nebudou pravděpodobně zcela vyrovnané, nicméně věříme, že vám to chuť bojovat o prvenství nesebere (kdo je silný, nemusí být chytrý, kdo je manuálně zručný, nemusí mít orientační schopnosti). Jediné, co bude v disciplínách kde to hraje výraznou roli zohledněno, je nestejný počet členů skupiny.

A nyní již k jednotlivým soutěžím:

 1. Osmý div světa +
  • ...prověří vaše konstruktérské dovednosti, technické myšlení, manuální zručnost a kreativitu

   Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. Patří mezi ně Egyptské pyramidy, Visuté zahrady Semiramidiny, Feidiův Zeus v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, Mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos, Maják na ostrově Faru.

   předpokládané znalosti:
   Jak něco svázat - např. vázanou stavbu
   Základní fyzikální zákony - např. ten gravitační se bude zejména hodit
   Jak zatlouct hřebíček
   Jak si vystačit s přírodními zdroji (nikoliv k jídlu)

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Ostré zuby (na pile) - tedy jedna zubatá (nikoliv motorová) pila pro váš tým
   Vreckové (kapesní) nožíky - v množství max. 1ks /1 člen družstva
   Sekyrka nějaká se též bude hodit - množství neomezené
 2. Rolf Zálesák+
  • …prověří vaši schopnost přežít v divočině a uvařit vejce

   Rolf Zálesák, slavný román amerického spisovatele, přírodovědce, malíře, znalce a obdivovatele indiánů Ernesta Thompsona Setona je spolu s Knihou lesní moudrosti a Dvěma divochy považován za klasickou učebnici tzv, ,,lesní moudrosti". Vypráví o přátelství bělošského chlapce Rolfa Kitteringa a osamělého Indiána Quonaba, o jejich životě uprostřed divokých kanadských pralesů.

   Dokázali byste také přežít uprostřed drsné přírody? Rozdělat oheň, uvařit si jídlo, vybudovat přístřešek na spaní?

   předpokládané znalosti:
   Jak vybudovat a zahladit ohniště
   Jak rozdělat oheň (jaké dřevo se hodí na oheň, jak oheň zapálit - bez použití papíru a pod, jen pomocí sirek a toho, co je v lese)
   Jak co nejrychleji přivést k varu vodu v ešusu
   Jak dlouho se vaří vajíčko
   Jak bez hodinek co nejpřesněji odhadnout časový úsek
   Jak určit vzdálenost bez metru (malou i o něco delší)
   Jak vybudovat přístřešek z nepromokavé plachty
   Jak řezat dřevo

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Ostré zuby (na pile) - tedy jedna zubatá (nikoliv motorová) pila pro váš tým
   Vreckové (kapesní) nožíky - v množství max. 1ks /1 člen družstva
   Sekyrka nějaká se též bude hodit - množství neomezené
   1 ešus o objemu minimálně 1 litr, kterému nevadí pobyt na ohni

 3. Jih proti severu+
  • …prověří vaši schopnost orientace v terénu, jakož i fyzickou zdatnost a vytrvalost

   Na sever, nebo na jih? Orientační běh (zkratka OB, angl. Orienteering) je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena kontrolní stanoviště (kontroly), která mají účastníci nalézt v určeném pořadí. A tím je řečeno vše…

   předpokládané znalosti:
   Umět používat buzolu k orientaci v terénu.
   Vyznat se v mapě na orientační běh.
   To vše jeden každý člen skupiny, nebo minimálně každý druhý.
   A ještě taky umět běhat, ale to opravdu každý.

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Buzoly funkční, alespoň jedna do dvojice
 4. Můj svět +
  • …prověří vaši schopnost používat počítač nejen ke hrám, originalitu vašeho pohledu na svět kolem vás, schopnost dívat se, vnímat okolní svět a nacházet souvislosti a objevené pak jasně, stručně a zajímavě sdělovat vašemu okolí

   předpokládané znalosti:
   Příprava prezentace v PowerPointu, Impressu nebo Keynote Pořízení a úprava fotografií do prezentace V hodnocení se zaměříme na:
   • celkový dojem
   • příprava
   • dodržení autorských práv
   • kvalita fotografií (kompozice, vhodnost obrázků, rozlišení, přepaly, červené oči)
   • kompatibilita výstupu (1 soubor, volba standardu, export, funkčnost na jiném PC)
   • způsob zpracování (formátovací znaky, styly, přechody, zarovnání)
   • obsah (kontakt, dostupnost, ceník)
   • pravopis
   • vlastní prezentování
   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Vlastní fotoaparát, půjčíme vám 1 notebook do družiny
 5. Mt Everest +
  • …prověří vaši zručnost, fyzickou zdatnost, znalost základů horolezeckých technik

   Mount Everest, je nadmořskou výškou 8 850 m n.m. nejvyšší horou Země. Je jednou ze 14 osmitisícovek. . Edmund Hillary a Tenzing Norgay uskutečnili 29. května 1953 prvovýstup na horu. Dne 5. května 1978 vystoupil Reinhold Messner a Peter Habeler na vrchol hory poprvé bez kyslíkových přístrojů. Everest má dvě hlavní horolezecké cesty, jihovýchodní z Nepálu a severovýchodní z Tibetu, ale existují i další méně časté cesty. Zcela novu cestu se pokusíte zdolat během letošního letního monzunového období…

   předpokládané znalosti:
   Osmičkový uzel + umět nasadit si sedák a navázat se (sedák - lano - osmičkový uzel - osma)
   Prusíkový uzel, prusíkování, použití osmy a karabiny
   Střelba z luku

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Vše potřebné bude na místě
 6. Vilém Tell+
  • … prověří vaši schopnost koncentrace a soustředění

   Vilém Tell proslul zejména tím, že sestřelil kuší jablko z hlavy svého syna. Málokdo však ví, co ho k tomu vedlo.

   Ve 13. století se Habsburkové snažili ovládnout Helvécii. To se přirozeně nelíbilo místním obyvatelům. Císařský správce Hermann Gessler si lidi znepřátelil zpupností, krutostí a hamižností. Zlomovým průšvihem bylo vztyčení kůlu, na němž byl posazen klobouk jako symbol císařské moci. Každý kolemjdoucí musel smeknout na znamení podřízení se, jinak byl tvrdě ztrestán. Dlouho to nevydrželo, protože v Gesslerových sítích uvázl i Tell -jenž samozřejmě odmítl vzdávat poctu císařovu klobouku. Hrozil mu smrt, stejně jako jeho synovi, ledaže by chlapci dokázal ze šedesáti kroků sestřelit z hlavy jablko. Tell bezchybnou trefou dokázal téměř nemožné, nicméně proradný Gessler nechal okamžitě Tella zajmout a dopravit přes jezero do hradního vězení. Jenže přišla bouře a Tell během ní unikl smělým skokem na břeh. Následně odstřelil ničemného Gesslera. Podle jiného podání tak učinil až po bitvě u Morgartenu v r. 1315, kdy zdatní helvetští válečníci porazili habsburskou armádu Leopolda Rakouského.

   předpokládané znalosti:
   Střelba z luku
   Střelba ze vzduchovky

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Vše potřebné bude na místě
 7. Kniha knih +
  • … prověří vaši znalost základní křesťanské literatury

   Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy, služebnice Ley), Dan a Neftali (synové Bilhy, služebnice Ráchel) a Josef a Benjamín (synové Ráchel). Josef byl Jákobův milovaný syn. Jákob mohl tušit, že z toho budou potíže. Ráchel zemřela při porodu Benjamína a Jákob Ráchel tolik miloval. Miloval proto její syny víc než své ostatní děti. Jákob mohl tušit, že z toho budou potíže…

   předpokládané znalosti:
   Příběh o Josefovi (nastudovat Genesis - kapitoly 37 a 39-45.)
   Znalost pořadí biblických knih.
   Orientace v Bibli.
   Hledání takových klíčových slov ve verších Bible, která pomohou k vyřešení daného úkolu.

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Psací potřeby, Bible
 8. Poznej a chraň+
  • … prověří vaši znalost přírody

   předpokládané znalosti:
   Krásné, ale nebezpečné aneb poznávačka jedovatých rostlin podle obrázků
   Nenápadné, ale léčivé aneb poznávačka léčivých rostlin nejen podle obrázků
   Něco pro jazyk aneb ochutnávka čajů z léčivých bylin a jejich identifikace
   Něco pro uši aneb poznávání ptáků pode hlasů - z nahrávky
   Zelené plíce aneb poznávačka stromů podle listů a plodů nejen z obrázků
   Zázraky, zajímavosti a rekordy z říše zvířat doporučujeme sledovat TV program "Zázraky přírody" a přečíst si knihu "Kdyby zvířata mohla mluvit"

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Psací potřeby
   Vlastní hrníček na ochutnávku čajů,
   Vlastní oči, hmat, čich, chuť a sluch, mozek a v něm nabyté vědomosti
 9. Rafťáci +
  • … prověří vaši obojživelnost

   "Proud nás pomalu stahuje do první zatáčky a guide na nás pokřikuje povely, které bez odmlouvání plníme. Těsně míjíme několik velkých kamenů, skáčeme skalní prahy a kličkujeme od jednoho břehu k druhému. Adrenalin nám leze snad i z uší, pádlujeme ze všech sil, výkřiky guida se mísí s hukotem vln a zpěněná voda nám stříká do zpoceného obličeje. Najednou se řeka uklidňuje, jako když utne. Blížíme se k mostu, kde na nás čeká náklaďák. Celá posádka přestala dávat pozor a to se nám nevyplatí - raft se převrací, všichni padáme do vody."

   Rafting na divoké vodě rybníka dlouhý jistě přinese řadu nevšedních zážitků….

   předpokládané znalosti:
   Kterak ovládat raft a kánoj - pádlování, kormidlování.
   Plavání

   co budete potřebovat (tj.sami si dovezte):
   Vše potřebné bude pro vás připraveno

Bezvacity | Camporee 2010: Popis devítiboje