Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít
JaDv 19:59 23.10.2012

Svátek Všech svatých

 

Před námi jsou podzimní prázdniny a my se na ně všichni moc těšíme. Málokdo z nás si ale tyhle volna spojuje s celosvětovými svátky Všech svatých a Dušičky. Co je tohle za svátky? Jak vznikly a kdo je dnes ještě nějak dodržuje?

Svátek Všech svatých je křesťanský svátek a připadá na 1. listopadu. Slaví se převážně v katolické církvi, kdy si připomínají všechny svaté – ty, kteří byli katolickou církví - díky svému životu nebo smrti – prohlášeni za svaté.

Dalším vysvětlením může být, že je to svátek všech svatých – tedy všech lidí, které Pán Bůh vidí jako své milované, svaté. Svatý podle Bible je člověk, který je „oddělený“, miluje Hospodina a snaží se plnit Jeho vůli.  Nejedná se o člověka, který je bez chyby, nejlepší ve všem a všichni ho obdivují. Je to člověk, který je schopen si přiznat svou chybu, učit se ze svých neúspěchů. Je to člověk, který je vnímavý ke svému okolí a ke svým bližním. Je to člověk, který se snaží žít s Bohem.

Katolická církev a některé další církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob a zapálit na něm svíčku. Proto teď ve všech supermarketech a květinářstvích vidíte spoustu svíček, květin, věnců,… Mnoho lidí možná už ani neví, jaký význam mají přinesené květiny na hrobě, nebo zapálená svíčka. Je to symbol víry, že život smrtí nekončí. Je to symbol víry ve věčný život.

 

I z těchto svátků si můžeme vzít něco do našich životů.

Za prvé si můžeme vzpomenout na lidi, kteří už nejsou mezi námi a které jsme milovali a ovlivnili naše životy.

Za druhé se můžeme zamyslet nad svým vlastním životem. Jak asi vypadáme v Božích očích? Patříme do zástupu Jeho svatých?

 

 Budete svatí pro mě, neboť já, Hospodin, jsem svatý a oddělil jsem vás z národů, abyste byli moji. (Lv 20,26)Komentáře: