Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.
LÁSKA
Bůh se představuje jako láska. Láska je základní princip života. Dnes si ji lidé často pletou s pocitem nebo sexuální touhou. Biblická láska je však operační systém našeho nitra. Je to Boží dar, stav nesobeckého aktivního zájmu o druhé. Smrt Ježíše Krista
PROROK, PROROCTVÍ
Člověk, který je Bohem povolán, aby předával jeho slovo. Proroctví se může týkat budoucnosti, ale zrovna tak může sdělovat poselství pro současnost. Prorok není věštec ani prognostik, je Božím hlasem.
SPASENÍ
Synonymum slova záchrana. Tím, že člověk zhřešil, ocitl se v situaci, ze které si nemůže sám pomoci. Bůh však nenechává člověka jeho osudu. Svojí intervencí zvnějšku zvrátil zdánlivě nezvratitelné.
STVOŘENÍ
Boží vysoce tvůrčí a dobrodružný čin. Ve stvoření poznáváme Boha jako velmi nápaditého návrháře i inteligentního konstruktéra se smyslem pro detail, krásu i koncept. Boha, který vše tvoří jako originál. Stvoření je opakem náhody, lze v něm sledovat záměr,

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci