Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.
ZÁKON - TÓRA
V původním významu pět knih Mojžíšových – obsahuje Desatero, zákony obřadní a společenské. Bůh nás vede od psaného zákona k zákonu vepsanému do srdce.
BLAHOSLAVENSTVÍ, BLAHOSLAVENÝ
-šťastný, blažený, radostný. Nejedná se však o pocit štěstí, ale o stav, kdy jsem šťastný, ať už prožívám radostné, nebo smutné chvíle. Můj život má kvalitu, smysl i budoucnost.
ŽIVOT
Boží dar, tajemství z dílny Stvořitele, proto jen on má právo s ním nakládat. My jej můžeme poznávat a užívat, žel troufáme si ho i ničit a odmítat. Bůh nám jako jeho tvůrce v Bibli radí, jak ho nepoškodit. Je moudré naslouchat jeho slovům.
VYVOLENÍ, POVOLÁNÍ
Stvořitelovo logické právo na určení svého stvoření (ať už jde o startovní čáru mého života, dary, úkol nebo budoucnost). Toto povolání mohu odmítnout, nikoli se ho však domáhat. To nejpodstatnější však je, že Bůh člověka vyvolil k věčnému životu.

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci