Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

VYKOUPENÍ
Boží zásah ve prospěch člověka nebyl zdarma. Znamenal pro něj podstoupit veliké riziko ztráty života a byl spojen s potupnou a bolestivou smrtí na kříži. (viz Spasení)
SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.
VÍRA, VĚŘIT
V Bibli se setkáváme také se slovy „věrnost, důvěra“. Víra je postoj, kdy se člověk nespoléhá na svoje schopnosti, možnosti ani zásluhy, ale spoléhá se plně na Boha Spasitele jako na toho, kdo ho zachrání od hrozby smrti a promění k novému a trvalému živo
SVATÝ, SVATOST
Původní slovo znamená také oddělit, vyhradit ke konkrétnímu účelu. Svatý je Bůh (oddělený od všeho hříšného), svatá je sobota (den oddělený k jinému účelu). Svatost nemá nic společného s povýšeností, ale s jednoznačností a odpovědností.
LÁSKA
Bůh se představuje jako láska. Láska je základní princip života. Dnes si ji lidé často pletou s pocitem nebo sexuální touhou. Biblická láska je však operační systém našeho nitra. Je to Boží dar, stav nesobeckého aktivního zájmu o druhé. Smrt Ježíše Krista

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LÁSKA
Bůh se představuje jako láska. Láska je základní princip života. Dnes si ji lidé často pletou s pocitem nebo sexuální touhou. Biblická láska je však operační systém našeho nitra. Je to Boží dar, stav nesobeckého aktivního zájmu o druhé. Smrt Ježíše Krista

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci