Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

MODLITBA
Jedná se o komunikaci s Bohem. V modlitbě se obracím k Bohu, jako bych stál před svým otcem a s důvěrou se mu díval do očí. Je to čas sdílení se vším, co mě trápí i z čeho se raduji. Jestliže modlitbu chápu jen jako předání svých přání Bohu, velmi svůj vz
ZNOVUZROZENÍ
Bible tímto slovem označuje stav obnovy člověka, který je v mnohém podobný narození. Člověk sice dočasně zůstává ve svém starém těle, ale jeho nitro se narodilo znovu, proměnilo se působením Ducha svatého k Božímu obrazu. Takový člověk už nikdy není stejn
DUCH SVATÝ
Ve vztahu k naší zemi se Bůh projevil (představil) jako Otec, Ježíš Kristus (Syn) a Duch svatý. Duch svatý je tedy Bůh. V něm poznáváme Boha jako všudypřítomného, aktivně vnímavého k našim bolestem, slabosti a potřebám. Poznáváme ho jako tichého a trpěliv
HŘÍCH
Postoj člověka, který chce žít nezávisle na Bohu. Hřích znamená minout cíl, tedy přetnout své napojení na Zdroj života. Přirozeným důsledkem pak je smrt.
VYVOLENÍ, POVOLÁNÍ
Stvořitelovo logické právo na určení svého stvoření (ať už jde o startovní čáru mého života, dary, úkol nebo budoucnost). Toto povolání mohu odmítnout, nikoli se ho však domáhat. To nejpodstatnější však je, že Bůh člověka vyvolil k věčnému životu.

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LÁSKA
Bůh se představuje jako láska. Láska je základní princip života. Dnes si ji lidé často pletou s pocitem nebo sexuální touhou. Biblická láska je však operační systém našeho nitra. Je to Boží dar, stav nesobeckého aktivního zájmu o druhé. Smrt Ježíše Krista

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci