Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

INSPIRACE
Boží způsob předávání svého slova člověku. Bůh inspiroval pisatele biblických knih, aby vlastními slovy zaznamenali jeho poselství. Inspiroval další lidi, aby určili, které z těchto knih mají nadčasový význam, a tedy patří do Bible. Takto byla vytvořena s
PROROK, PROROCTVÍ
Člověk, který je Bohem povolán, aby předával jeho slovo. Proroctví se může týkat budoucnosti, ale zrovna tak může sdělovat poselství pro současnost. Prorok není věštec ani prognostik, je Božím hlasem.
VYKOUPENÍ
Boží zásah ve prospěch člověka nebyl zdarma. Znamenal pro něj podstoupit veliké riziko ztráty života a byl spojen s potupnou a bolestivou smrtí na kříži. (viz Spasení)
ŽIVOT
Boží dar, tajemství z dílny Stvořitele, proto jen on má právo s ním nakládat. My jej můžeme poznávat a užívat, žel troufáme si ho i ničit a odmítat. Bůh nám jako jeho tvůrce v Bibli radí, jak ho nepoškodit. Je moudré naslouchat jeho slovům.
OSPRAVEDLNĚNÍ
Prohlášení za spravedlivého. Boží čin, kdy mi odpustí můj hřích (veškeré mé zlé myšlenky i činy, nesprávný postoj k němu) a zbaví mě konečného důsledku hříchu. (viz Smíření)

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KNĚZ
Prostředník mezi Bohem a člověkem. Boží hledání cesty (jazyka), jak komunikovat s člověkem, který mu nerozumí (bojí se ho). Kněz byl předobrazem Mesiáše. Nový zákon nás zve k tomu, abychom prostřednictvím modlitby komunikovali s Bohem přímo, bez lidského

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci