Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

KNĚZ
Prostředník mezi Bohem a člověkem. Boží hledání cesty (jazyka), jak komunikovat s člověkem, který mu nerozumí (bojí se ho). Kněz byl předobrazem Mesiáše. Nový zákon nás zve k tomu, abychom prostřednictvím modlitby komunikovali s Bohem přímo, bez lidského
ANDĚL
Význam slova je posel. Andělé jsou Bohem stvořené bytosti jako my, žijící však bez hříchu. Z Bible víme, že jsou Bohem vysíláni s nějakým konkrétním úkolem ve prospěch člověka.
DUCH SVATÝ
Ve vztahu k naší zemi se Bůh projevil (představil) jako Otec, Ježíš Kristus (Syn) a Duch svatý. Duch svatý je tedy Bůh. V něm poznáváme Boha jako všudypřítomného, aktivně vnímavého k našim bolestem, slabosti a potřebám. Poznáváme ho jako tichého a trpěliv
BLAHOSLAVENSTVÍ, BLAHOSLAVENÝ
-šťastný, blažený, radostný. Nejedná se však o pocit štěstí, ale o stav, kdy jsem šťastný, ať už prožívám radostné, nebo smutné chvíle. Můj život má kvalitu, smysl i budoucnost.
POHAN, POHANÉ
Původně obecný název pro „národy“. Po vyvolení Izraele Bohem se změnil jejich vztah k ostatním národům. Měli mezi nimi zůstat čistí a srozumitelní v zrcadlení Boha. V průběhu staletí se do tohoto výrazu mnohým žel dostala nadřazenost (my jsme Izrael a vy

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci