Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.
PRAVDA
Toto slovo má pro nás většinou význam intelektuální (fakta – opak omylu, lži). V Bibli má však mnohem více rozměr morální a osobní. Bůh je pravda. Pravda je spojována s věrností, spolehlivostí. Opakem pravdy je tedy i její falešná kopie, nejen zjevná lež.
POSVĚCENÍ
Boží čin, kdy Bůh člověka mění zpět ke svému obrazu. Přijetí odpuštění mi umožňuje začít znovu, svobodně a jinak. Bůh mi dává sílu žít lépe. Posvěcení znamená oddělení k životu.
LÁSKA
Bůh se představuje jako láska. Láska je základní princip života. Dnes si ji lidé často pletou s pocitem nebo sexuální touhou. Biblická láska je však operační systém našeho nitra. Je to Boží dar, stav nesobeckého aktivního zájmu o druhé. Smrt Ježíše Krista
POHAN, POHANÉ
Původně obecný název pro „národy“. Po vyvolení Izraele Bohem se změnil jejich vztah k ostatním národům. Měli mezi nimi zůstat čistí a srozumitelní v zrcadlení Boha. V průběhu staletí se do tohoto výrazu mnohým žel dostala nadřazenost (my jsme Izrael a vy

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSPIRACE
Boží způsob předávání svého slova člověku. Bůh inspiroval pisatele biblických knih, aby vlastními slovy zaznamenali jeho poselství. Inspiroval další lidi, aby určili, které z těchto knih mají nadčasový význam, a tedy patří do Bible. Takto byla vytvořena s

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci