Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

SMRT
Bible rozeznává dva druhy fyzické smrti. Když člověk z pohledu lékařů zemře, pak tento stav Bible přirovnává ke spánku. Skutečná smrt je však spojena s hříchem a nepřijetím Boží záchrany (spasení). Jedná se o definitivní zánik existence.
SMÍŘENÍ
Smír, mír mezi Bohem a člověkem. Bible popisuje smíření jako Boží dar, který mohu přijmout nebo odmítnout. Jestliže hřích znamená minutí cíle, pak smíření představuje Bohem znovu napnutou tětivu připravenou k novému míření. Smíření otvírá cestu k Bohu a m
SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.
VĚČNÝ ŽIVOT
Je to život podle původního Božího záměru – bez nemocí, bolestí, stárnutí a smrti. Trvalý život naplněný tvůrčí aktivitou a poznáváním bez současných omezení.
PROROK, PROROCTVÍ
Člověk, který je Bohem povolán, aby předával jeho slovo. Proroctví se může týkat budoucnosti, ale zrovna tak může sdělovat poselství pro současnost. Prorok není věštec ani prognostik, je Božím hlasem.

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSPIRACE
Boží způsob předávání svého slova člověku. Bůh inspiroval pisatele biblických knih, aby vlastními slovy zaznamenali jeho poselství. Inspiroval další lidi, aby určili, které z těchto knih mají nadčasový význam, a tedy patří do Bible. Takto byla vytvořena s

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci