Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

OSPRAVEDLNĚNÍ
Prohlášení za spravedlivého. Boží čin, kdy mi odpustí můj hřích (veškeré mé zlé myšlenky i činy, nesprávný postoj k němu) a zbaví mě konečného důsledku hříchu. (viz Smíření)
SATAN
Bohem stvořená bytost, která zneužila svou svobodu k odmítnutí Boha a svedla k tomu miliony dalších bytostí. Bible satana, i přes Boží lásku k němu, považuje za nepřítele Boha i lidí. Satan chce člověka využít ke své vzpouře proti Bohu. Satanovým konečným
SMRT
Bible rozeznává dva druhy fyzické smrti. Když člověk z pohledu lékařů zemře, pak tento stav Bible přirovnává ke spánku. Skutečná smrt je však spojena s hříchem a nepřijetím Boží záchrany (spasení). Jedná se o definitivní zánik existence.
SVATÝ, SVATOST
Původní slovo znamená také oddělit, vyhradit ke konkrétnímu účelu. Svatý je Bůh (oddělený od všeho hříšného), svatá je sobota (den oddělený k jinému účelu). Svatost nemá nic společného s povýšeností, ale s jednoznačností a odpovědností.
ZNOVUZROZENÍ
Bible tímto slovem označuje stav obnovy člověka, který je v mnohém podobný narození. Člověk sice dočasně zůstává ve svém starém těle, ale jeho nitro se narodilo znovu, proměnilo se působením Ducha svatého k Božímu obrazu. Takový člověk už nikdy není stejn

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HOSPODIN, BŮH (OTEC)
Stvořitel, představuje se jako ten, který byl, je a bude. Jediná nestvořená bytost. Víme o něm jen to, co o sobě odhaluje, co jsme schopni pochopit. Můžeme ho poznávat z jeho stvoření, činů a Bible.
HŘÍCH
Postoj člověka, který chce žít nezávisle na Bohu. Hřích znamená minout cíl, tedy přetnout své napojení na Zdroj života. Přirozeným důsledkem pak je smrt.

...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci