Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

MODLITBA
Jedná se o komunikaci s Bohem. V modlitbě se obracím k Bohu, jako bych stál před svým otcem a s důvěrou se mu díval do očí. Je to čas sdílení se vším, co mě trápí i z čeho se raduji. Jestliže modlitbu chápu jen jako předání svých přání Bohu, velmi svůj vz
KNĚZ
Prostředník mezi Bohem a člověkem. Boží hledání cesty (jazyka), jak komunikovat s člověkem, který mu nerozumí (bojí se ho). Kněz byl předobrazem Mesiáše. Nový zákon nás zve k tomu, abychom prostřednictvím modlitby komunikovali s Bohem přímo, bez lidského
VYVOLENÍ, POVOLÁNÍ
Stvořitelovo logické právo na určení svého stvoření (ať už jde o startovní čáru mého života, dary, úkol nebo budoucnost). Toto povolání mohu odmítnout, nikoli se ho však domáhat. To nejpodstatnější však je, že Bůh člověka vyvolil k věčnému životu.
HŘÍCH
Postoj člověka, který chce žít nezávisle na Bohu. Hřích znamená minout cíl, tedy přetnout své napojení na Zdroj života. Přirozeným důsledkem pak je smrt.
SVÉVOLNÍK
Člověk žijící podle své vůle, nezávisle na Bohu, často bez ohledu na druhé.

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci