Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

SMÍŘENÍ
Smír, mír mezi Bohem a člověkem. Bible popisuje smíření jako Boží dar, který mohu přijmout nebo odmítnout. Jestliže hřích znamená minutí cíle, pak smíření představuje Bohem znovu napnutou tětivu připravenou k novému míření. Smíření otvírá cestu k Bohu a m
BOŽÍ SLOVO
Slovo má v Božích očích velikou váhu. Slovem Bůh stvořil svět. Ježíš je představen jako Slovo. Ve slově je veliká moc. Termín „Boží slovo“ označuje Bibli. Tedy Hospodinovu komunikaci, čin směrem k člověku.
POSVĚCENÍ
Boží čin, kdy Bůh člověka mění zpět ke svému obrazu. Přijetí odpuštění mi umožňuje začít znovu, svobodně a jinak. Bůh mi dává sílu žít lépe. Posvěcení znamená oddělení k životu.
VYVOLENÍ, POVOLÁNÍ
Stvořitelovo logické právo na určení svého stvoření (ať už jde o startovní čáru mého života, dary, úkol nebo budoucnost). Toto povolání mohu odmítnout, nikoli se ho však domáhat. To nejpodstatnější však je, že Bůh člověka vyvolil k věčnému životu.
ZNOVUZROZENÍ
Bible tímto slovem označuje stav obnovy člověka, který je v mnohém podobný narození. Člověk sice dočasně zůstává ve svém starém těle, ale jeho nitro se narodilo znovu, proměnilo se působením Ducha svatého k Božímu obrazu. Takový člověk už nikdy není stejn

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci