Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

VĚČNÝ ŽIVOT
Je to život podle původního Božího záměru – bez nemocí, bolestí, stárnutí a smrti. Trvalý život naplněný tvůrčí aktivitou a poznáváním bez současných omezení.
VYVOLENÍ, POVOLÁNÍ
Stvořitelovo logické právo na určení svého stvoření (ať už jde o startovní čáru mého života, dary, úkol nebo budoucnost). Toto povolání mohu odmítnout, nikoli se ho však domáhat. To nejpodstatnější však je, že Bůh člověka vyvolil k věčnému životu.
INSPIRACE
Boží způsob předávání svého slova člověku. Bůh inspiroval pisatele biblických knih, aby vlastními slovy zaznamenali jeho poselství. Inspiroval další lidi, aby určili, které z těchto knih mají nadčasový význam, a tedy patří do Bible. Takto byla vytvořena s
POSVĚCENÍ
Boží čin, kdy Bůh člověka mění zpět ke svému obrazu. Přijetí odpuštění mi umožňuje začít znovu, svobodně a jinak. Bůh mi dává sílu žít lépe. Posvěcení znamená oddělení k životu.
ZÁKON - TÓRA
V původním významu pět knih Mojžíšových – obsahuje Desatero, zákony obřadní a společenské. Bůh nás vede od psaného zákona k zákonu vepsanému do srdce.

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci