Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Asi každému se stalo, že nerozuměl některému slovu v Bibli

...třeba ti s tím pomůže tento slovníček

Pět náhodných slov:

INSPIRACE
Boží způsob předávání svého slova člověku. Bůh inspiroval pisatele biblických knih, aby vlastními slovy zaznamenali jeho poselství. Inspiroval další lidi, aby určili, které z těchto knih mají nadčasový význam, a tedy patří do Bible. Takto byla vytvořena s
BLAHOSLAVENSTVÍ, BLAHOSLAVENÝ
-šťastný, blažený, radostný. Nejedná se však o pocit štěstí, ale o stav, kdy jsem šťastný, ať už prožívám radostné, nebo smutné chvíle. Můj život má kvalitu, smysl i budoucnost.
SATAN
Bohem stvořená bytost, která zneužila svou svobodu k odmítnutí Boha a svedla k tomu miliony dalších bytostí. Bible satana, i přes Boží lásku k němu, považuje za nepřítele Boha i lidí. Satan chce člověka využít ke své vzpouře proti Bohu. Satanovým konečným
ANDĚL
Význam slova je posel. Andělé jsou Bohem stvořené bytosti jako my, žijící však bez hříchu. Z Bible víme, že jsou Bohem vysíláni s nějakým konkrétním úkolem ve prospěch člověka.
MODLITBA
Jedná se o komunikaci s Bohem. V modlitbě se obracím k Bohu, jako bych stál před svým otcem a s důvěrou se mu díval do očí. Je to čas sdílení se vším, co mě trápí i z čeho se raduji. Jestliže modlitbu chápu jen jako předání svých přání Bohu, velmi svůj vz

Vyhledávání:

Pro vyhledávání klikni na začateční písmeno slova, s kterým chceš pomoci:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


...pokud si stále nevíš rady, napiš našemu poradci