Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Miluješ mě?

Miluješ mě?

Jednoho dne jsem se probudil brzy ráno a pozoroval východ slunce. ?Byla to nádhera. Díval jsem se a chválil Boha za jeho krásnou práci. ?Najednou jsem v srdci ucítil Boží přítomnost. ?Bůh se mě zeptal: "Miluješ mě?" ?Odpověděl jsem: "Samozřejmě, Bože, Ty jsi můj Pán a můj Spasitel!"

Potom se zeptal: "Miloval bys mě, i kdybys byl tělesně postižený?" Díval jsem se na své ruce a nohy a přemýšlel, jak bych asi žil. ?Nakonec jsem odpověděl: "Bylo by to těžké, Pane, ale ano, miloval."

Potom Pán řekl: "Kdybys byl slepý, miloval bys mou tvorbu?" ?Jak bych mohl milovat něco, co bych nemohl vidět? Pak jsem si vzpomněl na všechny slepé lidi, kteří milují Boha a odpověděl jsem: "Je těžké na to jen pomyslet, ale ano, pořád bych tě miloval.“?
Znovu se mě zeptal: "A kdybys byl hluchý, uměl bys ještě poslouchat mé slovo?" ?Jak bych mohl poslouchat něco, když bych neslyšel? Pak jsem pochopil. ?K naslouchání Božího slova nemusím využívat jen své uši, ale také své srdce.
Odpověděl jsem: "Bylo by to těžké, ale tvé slovo bych poslouchal.“ ? Potom se pán znovu zeptal: "Kdybys byl němý, chválil bys ještě moje jméno?" ?Jak bych mohl chválit bez hlasu? Ale pak mě napadlo, že Bůh chce, abych jej chválil ve svém srdci a svým životem. ?Tak jsem odpověděl: "I kdybych nemohl fyzicky zpívat, stále bych chválil tvé jméno."

A Hospodin se zeptal: "Opravdu mě miluješ?" ?S odvahou a se silným přesvědčením jsem odpověděl: "Ano, Pane, miluji tě, protože jsi jediný a pravý Bůh!"

Říkal jsem si, jak dobře jsem odpověděl. Ale Bůh se mě zeptal: "A proč teda hřešíš?“?Odpověděl jsem: "Protože jsem jen člověk. Nejsem dokonalý."

"Tak proč, když je ti nejlíp, ode mě odcházíš? Proč se modlíš, jen když ti je nejhůř?“
Nemohl jsem na to nic říct. A Pán pokračoval: "Proč mě hledáš jen při bohoslužbě? Proč prosíš tak sobecky a ptáš se tak nevěřícně?“ Styděl jsem se.
"Proč se za mě stydíš? Proč se vymlouváš, když ti dávají možnost sloužit v mém jménu?“
"Dal jsem ti život, vyvolil jsem si tě. Požehnal jsem tvé talenty, abys mi mohl sloužit, ale ty ode mě utíkáš. Mluvil jsem k tobě, ale tys mě neslyšel. Požehnal jsem tě, abys viděl, jak tě miluji, ale tys to odmítal vidět. Slyšel jsem tvé modlitby, a odpověděl jsem. Na všechny."

"Opravdu mě miluješ?“
Nemohl jsem odpovědět. Jak bych mohl? Neměl jsem pro své chování žádnou omluvu. Vyhrkli mi slzy z očí: "Pane, prosím tě, odpusť mi.“ ?
Pán odpověděl: "Miluji tě, jsi mé dítě." Zeptal jsem se: "Proč mi stále odpouštíš? Proč mě tak miluješ?"
Pán odpověděl: ?"Protože jsi můj výtvor. Jsi moje dítě. Nikdy tě neopustím. ?Když pláčeš, pláču s tebou. ?Když skáčeš radostí, směji se s tebou. ?Když jsi na dně, chci tě povzbudit. ?Když padáš, zjemňuji dopad a nadnáším tě. ?Když jsi unavený, nesu tě. ?Budu s tebou navždy." Nikdy předtím jsem tak moc neplakal. Jak jen jsem mohl být tak chladný? Jak jen jsem mohl zranit Boha? Zeptal jsem se Ho: "Jak moc mě miluješ?"
A Hospodin vztáhl ruce, které byli přibity na kříži. ?Poklonil jsem se u nohou Krista, svého Spasitele. ?A poprvé jsem se opravdově modlil.

Od: JaDv (22:09 12.6.2012)