Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Snaž se být jako tužka...

Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle něj se posadil dědeček a začal psát dopis. V jednom okamžiku se ho dítě zeptalo: „Dědo, co to děláš? Píš

Úspěch

Jeden misionář, který žil mnoho let v Číně, se vracel zpět do Spojených států.  Na stejné lodi se s ním vracel po dvou týdnech v Číně jeden slavný zpěvák. Když se blížili k

Miluješ mě?

Miluješ mě?

Jednoho dne jsem se probudil brzy ráno a pozoroval východ slunce. ?Byla to nádhera. Díval jsem se a chválil Boha za jeho krásnou práci. ?Najednou jsem v srdci ucíti

TŘI SÍTA

Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi:,,Sokrate,slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět.''

,,Okamžik,prosím tě,'' přerušil ho mudrc. ,,Pr

Znamení

Byla bouře.Na ostůvek doplaval trosečník , který se ze všech sil držel trámu z rozbité lodi.Ostrůvek byl ve skutečnosti jenom útec,holý a nehostinný.Trosečník se začal modlit.Ze všec

VELBLOUD

jedna arabská legenda vypráví o otci,který měl tři syny.Po smrti otce se našla závěť , v níž stálo , že synové dostanou sedmnáct velbloudů, nejstraší z nich polovinu , druhý syn t

Vánoční příběh

Jistý člověk jménem Mogo považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. Večer 24. prosince měl za nejsmutnější v roce, protože lidé si zpravidla tehdy uvědomují, že jsou osamělí.