Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 9, 27-34

JaDv - 9:08 3.3.2013
Na cestě odtud se k Ježíšovi přidali dva slepci a volali: \\"Kriste, králi, slituje se nad námi!\\" Šli za ním až do domu.
Ježíš se jich zeptal: \\"opravdu věříte, že vám mohu vrátit zrak?\\"
\\"Určitě, Pane,\\" ujišťovali ho slepci. Dotkl se jejich očí a řekl: \\"Staň se vám, jak věříte.\\" V tu chvíli prohlédli. Pak jim důrazně přikázal: \\"Nechte si to pro sebe, ať se nikdo o tom nedoví!\\" Ale oni chodili po celém kraji a všude o něm mluvili.
Sotva odešli, přivedli k Ježíšovi němého člověka, posedlého zlým duchem. Ježíš démona vyhnal a němý začal mluvit. Zástupem proběhla vlna údivu: \\"Nikdy se v Izraeli nic podobného nedělo!\\"
Farizejové to však vysvětlovali: \\"Vyhání ďábly, protože je ve spojení s jejich vládcem.\\"