Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 9, 18-26

JaDv - 19:41 23.2.2013
Zatímco Ježíš mluvil, přišel jeden z představených místní synagogy a poklonil se mu. \\"Moje dcera právě zemřela,\\" řekl, \\"ale ty jí můžeš zase vrátit život. Pojď, polož na ni ruku a vrátíš jí život.\\"
Ježíš i jeho učedníci šli s ním. Vtom však jedna žena, již dvanáct let postižená krvácením, se k Ježíšovi zezadu přiblížila a dotkla se okraje jeho roucha. Myslela si: Když se alespoň dotknu jeho šatu, určitě se uzdravím.
Ježíš se však otočil, podíval se na ni a řekl: \\"Raduj se, tvá víra tě zachránila.\\"
A opravdu, v tu chvíli byla žena zbavena svého trápení.
Pak Ježíš došel k domu onoho představeného synagogy, kde hrála pohřební hudba a naříkal shromážděný dav.
Řekl jim: \\"Jděte všichni pryč! Smrt té dívky pomine jako spánek.\\"
Ale nikdo ho nebral vážně a vysmívali se mu.
Když byl dům konečně vyklizen, Ježíš vešel, vzal děvčátko za ruku a ono vstalo. Zpráva o tom se rychle roznesla po celém kraji.

(překlad Bible Slovo na Cestu)