Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 9, 9-13

JaDv - 21:50 6.2.2013
Cestou odtud uviděl Ježíš muže jménem Matouš, jak vybírá poplatky.
\\"Pojď se mnou a staň se mým učedníkem!\\" vyzval ho.
Matouš hned vstal a následoval ho.
Později při hostině v Matoušově domě přišlo také mnoho celníků a lidí pochybné pověsti, aby poznali Ježíše a jeho učedníky.
Zbožné farizeje to popudilo: \\"Jak si váš mistr může sednout k jednomu stolu s takovými lidmi?\\"
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: \\"Lékaře potřebují nemocní a ne zdraví. Zamyslete se nad tím, co znamená to staré slovo Písma: Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, ale zvát hříšníky k pokání.

(Překlad Bible Slovo na cestu)