Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 9, 1-8

poradce - 1:51 24.10.2012
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinesli k němu ochrnitého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: \\"Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.\\" Ale někteří ze zákoníků si řekli: \\"Ten člověk se rouhá!\\" Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: \\"Proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy\\" - tu řekne ochrnutému: \\"Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!\\" On vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválily Boha, že dal takovou moc lidem.