Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 8, 23 - 27

poradce - 18:16 25.4.2012
Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách, ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy:\\"Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!\\"
Řekl jim: \\"proč jste tak ustrašení, vy malověrní?\\" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo velké ticho. Lidé užasli a říkali: \\"Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?\\"