Hospodina miluji; on slyší můjhlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Žalm 116,1-2
Důležité informace
Hledání odpovědí
Chceš vědět, kdo jsi a kam směřuje tvůj život? Jsi pánem svých názorů a postojů? Máš odvahu pokládat si těžké otázky, i když všichni kolem se chovají stádovitě? více ZDE
Nenechte si ujít

Matouš 8, 18 - 22

poradce - 0:02 1.4.2012
Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh.
Jeden zákoník přišel a řekl mu: \\"Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.\\"
Ale Ježíš mu odpověděl: \\"Lišky mají doupata a ptáci svá hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.\\"
Jiný z učedníků mu řekl: \\"Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce.\\" Ale Ježíš mu odpověděl: \\"Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.\\"